Bäste kund

En epok är förbi!

BRC har tyvärr valt att lägga ner verksamheten pga. rådande omständigheter. Vi tackar Er för det förtroende som har Ni haft för BRC. Det är med stor sorg som denna, nästan institution, går ur tiden.

BRC började sin verksamhet 1969 som grossist, men samtidigt med butik som hela tiden var känselspröt för vad marknaden önskade. Vi var med då telefonen var tvungen att  fast installeras med ett stort montage i bilen, och kostade 30″. Vi var med då GPSen kom till användning för kommersiellt syfte. Vi försåg Sveriges bilister med billjud, stora bashögtalare och arrangerade billjudstävlingar som krossade rutorna. Vi hjälpte Sveriges alla försäkringsbolag att reglera mängder av skador. Vi lanserade ett billarm, Unicum. 

Vi har gjort väldigt mycket för Sveriges bilister men allting har ett slut och vårt är Nu.

I takt med att bilarna blev mer och mer integrerade så hade vi svårare att förse er kunder med intressanta produkter.

Vid garantiåtaganden hänvisar vi till respektive leverantörs hemsida.

Tack för denna tiden

Mvh

BRC